Chemical Tubing – 4mm ID / 6mm OD Teflon tubing(DollaTek)

  • Outside diameter: 6mm, inside diameter: 4mm
  • Material: PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene)

$13.99